Moot probleem

De partijen in deze betwiste arbitrage zijn:

Fata Energy Holding, Inc.

(Eiser)

v.

Koninkrijk Colomba

(Respondent)

De documentatie voor het Moot-probleem is de volgende:

1. Fata Energy Holding, Inc. - Kennisgeving van arbitrage.

2. Regering van Colomba - Reactie op de kennisgeving van arbitrage.

3. Praktijknota SIAC - Financiering door derden.

4. ASEAN uitgebreide investeringsovereenkomst.

5. SIAC-investeringsregels 2017.